خروس - شفاسنتر

گوشت خروس و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

?خواص گوشت خروس?

⬅️ آب گوشت خروس که خوب پخته باشند خواص زیادی داردوبرای خارج کردن سودا از بدن بسیار موثر است.

⬅️ مفید برای:
لینت مزاج،
دفع مواد سوداویه از بدن،
تب های صفراوی،
برطرف کردن ضعف جسمانی،
تقویت قوای جسمی،
تسکین درد گرم مفاصل،
چاق کننده،
جلوگیری از نفخ،
زیادشدن اب منی،
┅❅❈❅┅