بارداری و جوش - شفاسنتر

خارش و سوزش و قرمزی پوست در زنان باردار با نگاهی به طب سنتی چگونه درمان شود

سوال

خانم باردار که ۸ماهه است تمام بدنش خارش دارد وقرمز میشود لطفا راهنمایی کند

جواب :

الف :  این خانم تغذیه های مزاج گرم و خشک خودرا کلاقطع کند و الا فرزندش زردی خواهد گرفت و خودش بعدا” دچار ناراحتی رحم شده و کیسه صفرایش آلوده به سنگ و زخمی شدن میگردد  

ب :چند روزی است که درگروه طب و پرسشهای تلفنی بحث ناگهانی خارش ٬ سوزش ٬ کهیر