بارداری و حجامت - شفاسنتر

بارداری و حجامت و فواید آن بر مبنای طب سنتی

? حجامت زن باردار❣? ?دکتر عزیزخانی ?

✳️✍ حجامت زن باردار درماه ۴ و ۵ خیلی مفید است و این حجامت

♦️هم در هوش بچه تاثیر مثبتی میگذارد

♦️هم در رشد فیزیکی بچه اثر میگذارد

♦️هم در طی کردن بهتر بارداری و زایمان طبیعی اثر مثبت دارد

♦️و حجامت زن حامله باعث میشود طبع و مزاج بچه نزدیک به اعتدال شود .

✅ حجامت اواخر ماه ۸ و اوایل م?

بارداری و مضرات مصرف داروهای گیاهی مسهل و ملین و ممنوعیت حجامت و فصد

⚠️در دوران #بارداری، #فصد و #حجامت و نیز دادن داروهای مسهل قوی ممنوع است.مخصوصا این ممنوعیت در ۴ ماه اول و بعد از ماه هفتم بارداری جدی تر و شدیدتر است.

(خلاصه الحکمه جلد٢ ص ٩٢٩)

? @persianmedicine ?