ماساژ کودک - شفاسنتر

ماساژ کودک بر مبنای طب سنتی

#ماساژ_کودک
#نکات‌قابل‌توجه‌برای‌ماساژکودکان
حرکت دست ها و ضربات ( با نوک انگشتان) از مرکز به طرفین و عمدتا از بالا به پایین می باشد . باید توجه داشت که پوست بدن کودک نباید کشیده شود. هر حرکت را باید سه بار تکرار کرد. بهتر است حرکت دست ها و ضربات منظم و ریتمیک باشد.

#آماده‌سازی:
ابتدا باید با روغن تمامی پوست بدن کودک را از بالا تا پکودک و ماساژ و خوش اخلاقی بر مبنای طب سنتی

?????
خوش اخلاقی با ماساژ بدن کودک

آیا میدانید هرچقدر کودک اجابت مزاج بهتری داشته باشد, خوش‌اخلاق‌تر است.
ماساژ بدن کودکان بسیار در رشد آنها مؤثر است مخصوصاً ماساژ بدن نوزادان با روغن بادام شیرین یا بنفشه بسیار مفید است.
@drkhodadadii