مالش کودک - شفاسنتر

ماساژ کودک بر مبنای طب سنتی

#ماساژ_کودک
#نکات‌قابل‌توجه‌برای‌ماساژکودکان
حرکت دست ها و ضربات ( با نوک انگشتان) از مرکز به طرفین و عمدتا از بالا به پایین می باشد . باید توجه داشت که پوست بدن کودک نباید کشیده شود. هر حرکت را باید سه بار تکرار کرد. بهتر است حرکت دست ها و ضربات منظم و ریتمیک باشد.

#آماده‌سازی:
ابتدا باید با روغن تمامی پوست بدن کودک را از بالا تا پپل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن