پرز گوارش - شفاسنتر

نوشابه گازدار کارخانه ای رنگی و مضراتش

????عوارض خوردن نوشابه برای هر یک از اعضای بدن :

? قلب : خطر سکته
? مغز :کاهش حافظه
? کلیه ها : سنگ کلیه
? دندان ها : پوسیدگی
? معده : زخم معده و نفخ
? استخوان ها : پوکی استخوان
┅❅❈❅┅