پرز گوارش - شفاسنتر

نوشابه گازدار کارخانه ای رنگی و مضراتش

????عوارض خوردن نوشابه برای هر یک از اعضای بدن :

? قلب : خطر سکته
? مغز :کاهش حافظه
? کلیه ها : سنگ کلیه
? دندان ها : پوسیدگی
? معده : زخم معده و نفخ
? استخوان ها : پوکی استخوان
┅❅❈❅┅پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن