فصول گرم - شفاسنتر

فصل بهار و باید و نبایدها بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
⚜ حفظ سلامت در فصل #بهار
?????

? نباید پرخوری کرد؛ پرخوری موجب عدم درک زیبایی های بهار می شود

?نباید زیاد گوشت خورد؛ چون خون کثیف شده و بدن را در مقابل بیماری های تابستان ضعیف می کند

? از نوشیدنیهای بسیار گرما بخش باید پرهیز شود زیرا مزاج بدن را از حالت تعادل خارج می سازد

?نباید شیرینی جاتمزاج فصل تابستان و نوشیدنی و تغذیه آن بر مبنای طب سنتی

?????تدابیـر تندرستـی در تابسـتان☀️

?مزاج فصل تابستان #گـرم و خشک?

?خودداری از #پرخوری ، پرهیز از خوردنی های گرم و خشک مانند?
?غذاهای خیلی #تند ، #شور یا #شیرین و همچنین غذاهای سنگین و غلیظ مانند
آش ها ، آبگوشت ، کله پاچه ، هلیم و… به دلیل ضعف دستگاه گوارش در تابستان و در عوض?
✅مصرف آش های ساده و رقیق و کم گوشت و کم ح