بارداری و سرماخوردگی - شفاسنتر

بارداری و سرماخوردگی و گلو درد را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سوال :

خانمی ۲۲ ساله هستم ماه نهم بارداری هستم سرما خوردمه گلوم به شدت درد میکنه و به شدت عفونت کرده و از سرفه کردن خسته شدمه آبریزش بینی هم دارم الان باید چکار کنم آیا داروی هست که بتونم استفاده کنم؟

جواب :

قدومه شیرازی در یک لیوان آب جوش برای گلو .

آش گشنیز برای سرماخوردگی .

آب نمک غرغره در گلو برای عفونت . برای آب ریزش بینی بخور تر