نارسایی مغز - شفاسنتر

مغز و روش تقویت سیستم مغز بر مبنای طب سنتی

#تقویت_مغز

تقویت غذایی مغز با غذاهای مغزی است مثل:
مغزبادام،،مغزگردو،،مغزپسته و مغزفندق.
اما گردو را با پنیر بخورید
یا ۴مغز را باهم.
?گُل این مغزها #بادام است(روزی ۳عدد)
وبهترین غذای مغز است
⌛هر بادام ۳تا۵ دقیقه جویده شود.
?بی حوصله‌ها و کسانی که تمرکزشان ضعیف است ویا ذهنشان زود خسته می‌شود،باید #بادام بخورند.
✅مغزها و دانه‌?