بتادین - شفاسنتر

بتادین و مضراتش

?#بتادین

✍هرگز روی زخمتان بتادین نریزید!

✅بتادین برای تمیز کردن دور زخم استفاده می شود نه خود زخم، بتادین خاصیت خورندگی دارد و ترمیم زخم شما را طولانی تر می کند.

☜【طب شیعه】

? @tebshia20?