بتادین - شفاسنتر

بتادین و مضراتش

?#بتادین

✍هرگز روی زخمتان بتادین نریزید!

✅بتادین برای تمیز کردن دور زخم استفاده می شود نه خود زخم، بتادین خاصیت خورندگی دارد و ترمیم زخم شما را طولانی تر می کند.

☜【طب شیعه】

? @tebshia20?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن