اشتها سازی - شفاسنتر

اشتها سازی بر مبنای طب سنتی

✍افزایش #اشتها

?خوردن جوانه گندم ۱۰ دقیقه بعد از غذا
?ترکیب زیره سیاه با مرزه و برگ و دانه های شنبلیله
?روزانه کمی کتیرا با مغز بادام و نشاسته به صورت پاستیل در آورده میل نمایید.
? مداومت در خوردن یونجه مخصوصا شربت آن
?جوشانده ۶ گرم افسنطین در ۱ لیتر آب همراه عسل قبل از غذا توصیه می شود.

@tebiranii2 *