دمنوش پوست بادمجان - شفاسنتر

دیابت و خوردن دمنوش پوست بادمجان بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
???? دیابت و خواص پوست خشک شده بادمجان :

?پوست بادمجان را خشک کنید و سپس پودر نمایید.افراد دیابتیک دمکرده آنرا روزانه ۱ استکان میل کنند.

?پوست بادمجان کاهنده قند خون و چربی خون است.
???

@sinohehsamdaliri