روش تهیه شربت ریواس - شفاسنتر

ریواس و روش تهیه شربت آن بر مبنای طب سنتی

????#دانستنی_ها
روش تهیه شربت #ریواس

??هو الشافی

?مقدار لازم ریواس را شسته، تمیز کرده و آب آن گرفته شود.

(جهت گرفتن آب ریواس می‌توان از آب میوه‌گیری استفاده کرده یا می‌توان با کوبیدن و فشردن آب آن را به دست آورد)

?آب ریواس را از پارچه‌ای صاف کرده در ظرفی -که بهتر است سنگی باشد- چند جوش داده و کف‌های آن گرفته شود.

?سپس شعل