ملاج سر - شفاسنتر

سردرد در تاج سر و راهکار درمانی طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
????
موضوع تیرکشیدن هلالی درتاج سر و جوش زدن و شوره سرم
استاد بنا به توصیه شما که مجاری ادراری سرد و واریکوسل و زانودرد داشتم با خوردن تغذیه و نوشیدنی های گرم مزاج بحمدالله زودانزالی و رشد واریکوسل و درد و رشد پروستات قطع شده است اما خارش و پوسته شدن ملاج سرم فعال شده است چه کنم سن ۵۰ ساله و مزاج