مورچه - شفاسنتر

حشرات موذی و روش دفع آنها با داروهای گیاهی بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
???‍ ✅✍دفع حشرات موذی باموادطبیعی :

✅✍ برای دفع حشرات موذی چند راهکار هست  که بر اساس منطقه و نوع  حشره میتوانید استفاده کنید.

✅✍  دود کردن بابونه  .سیاهدانه  . آویشن . مرزنجوش . اسپند هر کدام به تنهایی میتواند حشرات را دور کند.

✅✍پاشیدن آب جوشانده برگ زیتون همین اثر  رادارد.

✅✍ نگهداری برگ ?