کیست واژن - شفاسنتر

کیست در متعلقات واژینال و مقابله با یکی از راههای طب سنتی

?????پاسخ به سوال کیستهای مکرر در متعلقات واژینال

درادامه رهنمودها ، شما برای باز کردن منافذ پوست بسته برای دفع موی زیر بغل و روی آنه رحم حتما از نوره یا واجبی استفاده کنی چون خاصیت ضد کیست و آندومتر و ضد سرطان رحم دارد

وقتی واژن و مثانه سرد شده و خلط سودا در نیم تنه پایین فعال میشه و یکی از راههای تحرک بخشی و مقابله با خلط سو

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن