چای یونجه - شفاسنتر

یونجه و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

???کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
عرق یونجه
طبیعت سرد

چاق کننده
مولد خون
تقویت اعصاب
تقویت عمومی بدن
تصفیه کننده خون
تأمین استخوان بندی اطفال و درمان نرمی استخوان
مانع خونریزی شده و سرشار از ویتامینهای گروه A.B.kمیباشد.

جهت چاق شدن میتوان ۳۰ دقیقه قبل از غذا یک استکان عرق یونجه مصرف کرد که باعث افزایش اشتهای فرد می شود.
@drkhodadadii