صدای روده - شفاسنتر

گوارش و روده و راهکارهای درمانی برای دفع صدای آنها بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
?  سروصــــدای روده  علت ‌ان از سردی معده هست
راهکار :

?ترک آب بین غذا
?ترک آب خوردن وسط خواب وناشتا

?خوردن نمک طعام سنگی و آویشن قبل و بعد غذا به مقدار یک عدس اما غذا کم نمک باشد .

?منع خوردن خیار و گوجه و ماست و فست فود ونوشیدنی گازدار و دوغ وهندوانه وغذاهای سرد

@Balgami
https://t.me/Balgami