میوه کال - شفاسنتر

میوه های نارس گوجه سبز و چغاله بادام و مضرات مصرف آنها بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
‼️میوه های نارس ونوبرانه
گوجه سبز نارس و چغاله بادام
مزاج هردو سردوخشک است

?مصرف میوه‌های نوبرانه باید فقط در حد رفع هوس باشد. یکی دو دانه.

⚠️ نکات زیر را به یاد داشته باشید:

?مصرف یک وعده نوبرانه در طول روز می‌تواند مانند یک وعده میوه و سبزی محسوب شود اما این موضوع در مورد نوبرانه‌ های کال صد