استشمام - شفاسنتر

بوئیدن و یا بو کردن در طب سنتی

?کانال رسمی حکیم دکتر روازاده|مرجع طب اسلامی ایرانی?:
? #بوئیدن؛ یکی از راه های رسیدن و ورود دارو به بدن

?  یکی از راه های رسیدن و ورود دارو به بدن، از طریق فضا و مخاط #بینی است، در سالهای اخیر، به این روش توجه بیشتری شده است. استفاده از خواص دارویی موجود در بخار متصاعد از برخی مواد بودار ( معطر ) که اروما تراپی نامیده می شود ازین


مزاج عطرها و بوهای شیمیایی و ترشیجات بر مبنای طب سنتی

????????مزاج عطرها:

?با استشمام هر عطری در بدن انسان حالتی پدید می آید که موجب بروز گرمی و سردی و انرژی و بی حسی و بیحالی و یا آرامش و یا رخوت و سستی، فراموشی و یا تیزهوشی می گردد.

?عطرها نیز غذای مغز محسوب می شوند و ما باید بر اساس قواعدی از آن عطرها بهره بگیریم. اگر از این قواعد استفاده نکنیم عطرها نیز می توانند برای ما ?