انسولین - شفاسنتر

تغذیه دیر هنگام و مضراتش بر مبنای طب سنتی

⛔⛔⛔⛔? غذاخوردن دیرهنگام می تواند موجب :

← افزایش #وزن
← انسولین
← #کلسترول
← تاثیر منفی بر متابولیسم
← عدم تعادل هورمونی

? و در نهایت بیماری #قلب ، #دیابت و به طبع مشکلات باروری می شود
@soroshesalamati


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن