بوکردن - شفاسنتر

بوئیدن و یا بو کردن در طب سنتی

?کانال رسمی حکیم دکتر روازاده|مرجع طب اسلامی ایرانی?:
? #بوئیدن؛ یکی از راه های رسیدن و ورود دارو به بدن

?  یکی از راه های رسیدن و ورود دارو به بدن، از طریق فضا و مخاط #بینی است، در سالهای اخیر، به این روش توجه بیشتری شده است. استفاده از خواص دارویی موجود در بخار متصاعد از برخی مواد بودار ( معطر ) که اروما تراپی نامیده می شود ازین