پودر سنجد - شفاسنتر

سنجد و پودر سنجد روشی برای تقویت استخوان کل بدن بر مبنای طب سنتی

??????
پرسش
استاد معارفی من پودرسنجد زیاد میخورم و من چون شبها شیر میخورم پودر سنجد باشیر  رو هم شب میخورم تاثیر داره؟
??پاسخ
☎️☎️سلام
اگر دختران ما
زنان ما
مجردهای ما
متارکه ای ها
متاهل ها
حتی مردان ما
روزی یک الی  دو قاشق پودرسنجد در شیر و یا اب خیس میکردند و با عسل میخوردند
دیگه با افتادن لگن از جا نمیرفت
دیگه پروست?
پودر سنجد و خاصیت آن برای استخوان سازی و کلیه ها و بواسیر و تسلسل ادرار بر مبنای طب سنتی

?پودر سنجد: قرص کلسیم طبیعی

✅هسته اش استخوان را و پوستش پوست را تقویت میکند
✅کلیه هارا گرم و معده را پاک مى کند

✅ از بواسیر و تسلسل ادرار جلوگیرى کرده و ساق پا را تقویت میکند
http://sapp.ir/tebiranii2

پودر سنجد دارای ثقل سنگین بوده و معده درد دارد میتوان قبلا در آب جوش خیس کرده و صبح بعد از صبحانه با اندکی عسل میل شود