چاق سازی استخوان - شفاسنتر

استخوان سازی و چاق سازی استخوان بر مبنای طب سنتی

?تقویت استخوان و رفع ضعف و لاغری:

? پاچه گوسفند
? حلیم مخلوط با عسل
? شبها پنج عددانجیر
?صبحها پنج عددزیتون
?سوپ گندم دارای روغن زیتون
?بادام روزی هفت تا چهارده عدد

http://sapp.ir/partosabzehastii