حمام باردار - شفاسنتر

بارداری و حمام کردن بر مبنای طب سنتی

? نکته های شنیدنی: #حمام در حبل

? حمام کردن در #حاملگی موجب لذت، آرامش، تسکین دردها، سکون حرکات جنین، و خواب آور است.

? حمام معتدل موجب استفراغ فضولات جسم می شود. رعایت چند نکته در این مورد مهم است:

? اعتدال در زمان و فواصل حمام رعایت شود.

? مدت زمان طولانی نشستن در حمام موجب ضعف قوا می گردد و ایجاد عطش می نماید.

? حمام باید در ح?