خشکی صورت - شفاسنتر

صورت و خشکی صورت و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

✴️ درمان خشکی صورت

?علت خشکی پوست افزایش سودا یا صفرا است. باید بدن را از سودا پاکسازی کرد.

۱⃣   چای نخورید.

۲⃣میوہ و سبزیجات و سالاد استفادہ کنید.

۳⃣روغن بنفشہ روزی دو بار صبح و شب بہ پوست بمالید.

۴⃣کرم جوانہ گندم بہ پوست بمالید.

۵⃣استفادہ از کرم رازیانه.

۶⃣مصرف سرکہ انگبین.

۶⃣انجام حجامت عام در دو مرحلہ هر ماہ یڪ بار بہ جز در