خون رقیق - شفاسنتر

سیر و خاصیت گسترده آن بر مبنای طب سنتی

??????
اگر هر روز دستکم یک حبه سیر بخوریم چه اتفاقاتی در بدن ما رخ خواهد داد؟

– سیستم ایمنی بدن شما تقویت خواهد شد
– فشار خون شما تنظیم می شود
سیر باعث باز شدن رگ ها و کاهش فشار شاهرگ ها می شود. در نتیجه مصرف مداوم سیر از دست سردرد، فشار بر روی قلب و گرفتگی سینه و فشار خون بالا راحت خواهید شد
– حافظه شما تقویت خواهد شد
&