سالخورده - شفاسنتر

شله زرد و روش تهیه آن و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

? #شله_زرد

? گواریدن آن برای #معده و #کبد آسان است؛ فرآورده های هضمی مفید آن، بآسانی در رگها و بافتها توزیع می شود؛ در فرآیند گوارش، پسماندهای غیرمفید زیادی بجا نمی گذارد و آن پسماندها بآسانی از بدن خارج می شوند؛ نیرو و قوّت آن بسرعت به اعضای بدن می رسد و سیری می آورد (ولی البته سیری را بمدت طولانی نگه نمی دارد).

? شله زرد، به اعتد