شیر افزا - شفاسنتر

شیر مادر و روش افزایش شیر مادر بر مبنای طب سنتی

?کانال رسمی حکیم دکتر روازاده|مرجع طب اسلامی ایرانی?:
? نسخه‌های طب اسلامی ایرانی برای افزایش “#شیر_مادر”

?  اگر ۱ واحد گزنه را با ۲ واحد رازیانه و ۲ واحد شوید مخلوط و با #شیر دم کرده و با عسل میل کنید باعث زیاد شدن شیر مادر می‌شود.

? اگر روزی یک لیوان عرق #رازیانه را با کمی #عسل میل کنید شیر را زیاد می‌کند.

? خوردن روزانه چن?