وسواسگری - شفاسنتر

وسواس و وسواسگری و پاسخ سوال بر مبنای استفتائات مقام معظم رهبری

????
وسواس و وسواسی
#احکام #وسوسه و درمان آن

?سوال ۳۱۲: زنی هستم با تحصیلات عالی و دارای چندین فرزند، مشکلی که از آن رنج می برم مسأله طهارت است. چون در خانواده ای متدین بزرگ شده ام، می خواهم همه تعالیم اسلامی را مراعات کنم. به علت داشتن فرزندان کوچک، همیشه با مسائل بول و غائط سر و کار دارم. هنگام تطهیر بول، ترشحات سیفون پراکند?