شستشوی گوش - شفاسنتر

گوش شستن و مضرات گسترده آن بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️
شستشوی گوش ها بااب و صابون در هرمرحله استحمام به چه قیمتی ❗️❗️
سلام علیکم
مدتی است درشرح بالینی از بیماران تلفنی متوجه شده ام خیلی از زنان و مردان موقع استحمام  بنام نظافت و پاکی ، مبادرت به شستشوی گوشها با اب و صابون میکنند که عوارض بسیار تلخ و خطرناکی رادر سلولهای مغزی انباشته میکنند و استمرارش سبب سوراخ شدن پرده گ