بارداری ماههای آخر - شفاسنتر

بارداری و ممنوعیت مصارف زعفران بر مینای طب سنتی

???????سوال زایمان اخر ماه بارداری
ببخشید فقط یک سوال
من سال گذشته درمورد مصرف زعفران هنگام درد بارداری ازشماپرسیدم وفرمودین اصلا “حتی موقع زایمان هم اصلا شاید موجب سقط بشه
ولی الان در متن اخر ماه بارداری من ،  به  خوردن زعفران درسه روز اخر اشاره شده!!!کدام درست است؟
????پاسخ
سلام علیکم
مخالفت من درخوردن زعفران د