سبزی بهار - شفاسنتر

شنگ و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

???گیاه‌ شنگ تقویت کننده و محافظت کننده کبد در برابر سموم است
گیاه “شنگ” دارای اثرات شاخص در درمان کولیت و بیماری التهابی روده است.
یک متخصص داروسازی‌ سنتی گفت: بر اساس مطالعات فارماکولوژیک، گیاه “شنگ” دارای اثرات شاخص در درمان کولیت و بیماری التهابی روده بوده که از برخی داروهای شیمیایی مورد استفاده در درمان کول