لپ تاب - شفاسنتر

لپ تاب و امواج مضر آن

‍ Daliri:
? هشدار ?هشدا ر? هشدار

✅قرار دادن لپ تاپ روی پاها باعث :

✅  بروز ناتوانی جنسی
✅ ناباروری
✅و همچنین بروز تومورها
✳️(بخصوص در آقایان و در برخی موارد خانم ها) را بالا می برد.
❌@sinohehsamdaliri❌

?کپی برداری از مطالب کانال سینوهه بدون لینک کانال جایز نیست????
?????????????
✳️کارگروه تخصصى سینوهه @sinohehsamdaliri
h