ماء الشعیر - شفاسنتر

روزه داری در ماه مبارک رمضان با ماء الشعیر طبی

????????
نوشتارهای روزه داری و رمضان (۱)??

ماء الشعیر طبی: باران در کویر

بقلم دکتر مجید انوشیروانی، متخصص طب سنتی ایران
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

روزه گرفتن یکی از عبادات مهم دین اسلام است که بر افراد مکلّف واجب شده است. گذشته از برکات روحی این عبادت، روزه‌گیری در سوءمزاج‌های سرد و تر اثرات بسیار سودمندی دارد و اگر آد