آپاندیس - شفاسنتر

آپاندیس درمانی موقت فقط بر مبنای طب سنتی

#آپاندیس
?درمان
۱٫در ساعات اول به بیمار چند لیوان شربت عسل بدهید اگر درد کاهش پیدا کرد.
این روند را تا ۴۸ ساعت ادامه دهید و در این مدت فقط شربت عسل بدهید.
٢. اگر درد ادامه پیدا کرد لزوما باید به پزشک مراجعه شود.
???
???
??
?@tebiranii

آپاندیس و علائم و عفونت شناسی آن بر مبنای طب سنتی

?علائم آپاندیسیت یا عفونت آپاندیس و درمان آن در طب سنتی ایرانی:

?آپاندیس زایده ای انگشت مانند در انتهای روده باریک و ابتدای روده بزرگ است که در طب ایرانی ، به ” روده اعور ” یا “روده تک چشم “معروف است.

?از نظر حکما و اطبای قدیم ، رابطه آپاندیس یا روده اعور نسبت به روده بزرگ ، همانند رابطه معده نسبت به روده باریک است