آب به آب شدن - شفاسنتر

آب به آب شدن در طب سنتی یعنی چه

⛔⛔⛔⛔?????اصلاح تغدیه

⬅️منظور از آب به آب شدن چیست ؟

?یکی از مباحث مهم در مصرف آب در مسافرت ها می باشد .
در بسیاری از مسافرت ها افرادی که از یک منطقه به منطقه دیگر مسافرت می کنند در اصطلاح آب به آب می شوند .
▪️منظور از آب به آب شدن در افراد
آب به آب شدن یعنی فردی که به آب خوراکی یک منطقه عادت داشته با مصرف آب خوراکی منطقه جدی