آبریزش نوزاد - شفاسنتر

آبریزش آب دهان بر مبنای طب سنتی

#آبریزش_دهان

?ناشی از سردی مزاج یا سردی معده یا سردی خوراک است.

#درمان:
?عسل صبحگاه
?اسپند،یک‌ق‌مرباخوری ،شبانه
?کاهش سردی‌ها با خوردن۳عددخرما روزانه
❄اگرسردی خوردید همراه مصلح‌های گرم بخورید.

┄┉?ًً❀(«?»)❀?┉┄
@Tebiranii .

#آبریزش_دهان_کودکان?

?شیرمادر را گرم کنید یعنی مادر گرمی‌ها را بیشتر بخورد.
?شیر فوری اثرپذیر