انرژی منفی - شفاسنتر

انرژی های منفی و سوداوی

⛔⛔➖برخی از نشانه‌هایی که شما انرژی‌های منفی را جمع کرده‌اید، چیست؟

– کلیدهای خانه یا کیف پول‌تان را گم می‌کنید، کلیدهای ماشین را در داخل ماشین جا می‌گذارید یا چیزی باارزشی را از شما می‌دزدند.

– ایمیلی که فرستاده‌اید به گیرنده‌ی مورد نظرتان نمی‌رسد و ساعت‌ها بعد یک پیام عدم ارسال ایمیل دریافت می‌کنید.

– به طور کاملا نا