انرژی منفی - شفاسنتر

انرژی های منفی و سوداوی

⛔⛔➖برخی از نشانه‌هایی که شما انرژی‌های منفی را جمع کرده‌اید، چیست؟

– کلیدهای خانه یا کیف پول‌تان را گم می‌کنید، کلیدهای ماشین را در داخل ماشین جا می‌گذارید یا چیزی باارزشی را از شما می‌دزدند.

– ایمیلی که فرستاده‌اید به گیرنده‌ی مورد نظرتان نمی‌رسد و ساعت‌ها بعد یک پیام عدم ارسال ایمیل دریافت می‌کنید.

– به طور کاملا نا

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن