جوراب پوشیدن - شفاسنتر

پاها و جوراب پوشیدن

⛔⛔⛔⛔?پوشیدن کفش بدون جوراب برای سلامت پاها مضر است!

این عادت نادرست می‌تواند باعث بروز مشکلات و عوارض بسیاری جدی برای پاها به خصوص در آقایان شود. گاهی اوقات که بدون جوراب کفش می‌پوشیم، احساس گناه می‌کنیم و حس خوبی نداریم. اما آن دسته از افرادی که این کار برای‌شان تبدیل به یک عادت شده است بیشتر در معرض بیماری‌های مختلف پوست?