حزیران - شفاسنتر

حجامت در حزیران بر مبنای طب سنتی

????☎️☎️
پرسش های زیاد درباره مبارکی حجامت درچه ایام است

???پاسخ
طبق تقویم شمسی ماه حزیران ۲۶ خرداد الی ۲۳ تیرماه است که این روز یعنی هفتم حزیران ۳۰ خرداد می شود.