خارش کف دست - شفاسنتر

خارش کف دست و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

#درمان_خارش_کف_دست

?اگر دست با خشکی همراه است↯

✍️ خوردن سرکه انگبین شبی یک لیوان قبل خواب

??اگر دست باتعریق همراه است↯

✍️ مصرف سرکه انگبین بایک قاشق مربا خوری اسفند به شرط آنکه فقط قورت داده شود

?: حکیم خیراندیش
@tebiranii2 *


خارش کف دست و راهکار درمانی بر مبنای طبب سنتی

????درمان خارش کف دست

اگر با خشکی همراه است
سرکه انگبین (۲ واحد عرق نعنا + ۲ واحد عسل + ۱ واحد سرکه انگور طبیعی ) یک سوم لیوان از این شربت ریخته و باقی را آب ریخته و شبها قبل از خواب میل شود .

اگر با تعریق همراه است
خوردن سرکه انگبین با یک قاشق مربا خوری اسفند (قورت داده شود .)

@drkhodadadiiخارش کف دست و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

درمان #خارش_کف_دست :

الف ) اگر با خشکی همراه است :

سرکه انگبین (۲ واحد عرق نعنا + ۲ واحد عسل + ۱ واحد سرکه انگور طبیعی ) یک سوم لیوان از این شربت ریخته و باقی را آب ریخته و شبها قبل از خواب میل شود .

ب ) اگر با تعریق همراه است :

خوردن سرکه انگبین با یک قاشق مربا خوری اسفند (قورت داده شود .)

@tebiranii *