ماساژ گوش - شفاسنتر

ماساژگوشها در کودکان

⚜خواص ماساژ گوشها ⚜

?اشتها آور در کودکان بی اشتها
?از بین برنده لکهای قهوه ای پوست
?رفع خستگیهای روزانه

✅برای انجام اینکار روزانه به مدت ۷ دقیقه گوشها را تا حد قرمز شدن ماساژ دهید

@sinohehsamdaliriپل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن