بخیه - شفاسنتر

بخیه ها و جای زخم و درمانش بر مبنای طب سنتی

بخیه

ازبین بردن جای بخیه جدید وقدیمی با مالیدن ترکیب روغن زرد گاوی«گوسفندی نباشد»باعسل خالص و بستن تنظیف بهداشتی و تعویض هر۱۲ساعت یکبار

این ترکیب جای نخ بخیه را زایل میکن
@drkhodadsdii


بخیه و از بین بردن جای آن با نگاهی به طب سنتی چیست

پاسخ از بین بردن جای بخیه جدید و قدیمی با نگاه طب سنتی ٬ مالیدن ترکیب روغن زرد گاوی ( گوسفندی نباشد ٬ نام دیگر روغن کرمانشاهی و یا حیوانی محلی) با عسل خالص و بستن تنظیف بهداشتی و تعویض هر ۱۲ ساعت یکبار با تنظیف جدید است .

این ترکیب جای نخ بخیه را زایل میکند

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن