ورم زبان - شفاسنتر

ورم های دهان و زبان و لثه و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

#ورم_دهان

?✍یک قاشق غذاخوری عسل با چند قطره اسانس اسطوخدوس مخلوط کنید⇦باعث تسکین ورم دهان شده ونفس را معطر می‌سازد.

#ورم_زبان
?✍عسل تنها یا با روغن های دیگر مخلوط کنید وبر روی زبان بمالید.

#ورم_لثه
?✍در ورم لثه‌ها که دردی سبک وضربان دارد عسل مفید است.

?✍ودر کندی دندان وسستی آن ودر فساد صوت وآواز واکثر بیماری‌ شش ،عسل جزیی ?