جوش باسن - شفاسنتر

جوش چرکین در اطراف اسفنج مقعدی و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

☎️☎️☎️???پرسش
سلام طاعتان قبول ببخشید
خانمی ۳۵ ساله هست دو ما ه پیش که جای نشیمن گاه و پشت پا دمل چر کی مثل جوش درامده و سپس سوراخ شد خون وچرک بیرون امد
اما حالا جایش درد میکند جوش کوچک شکل گرفته وباز چرک می اید
می شود راهنمای کنید ممنون
ضمنا ایشان تشنج هم گاهی دارد ضعف بدنی هم دارد
???پاسخ
علائم بالینی مشروحتربدهید ایشا