لکه سیاه پیشانی - شفاسنتر

سیاهی لک در پیشانی مردان و علل و راهکارآن بر مبنای طب سنتی و اسلامی

☎️☎️☎️??
ظاهرشدن سیاهی دایره شکل درپیشانی شوهرم باسن ۴۲ سالگی
من درسن ۳۳ سالگی دوست دارم صورت همسرم همچنان بدون لک سیاه باشه این سیاهی چیست
???پاسخ
مزاج پایه سودا درسن ۳۵ تا ۶۰ درمردان که شروع میشه اگر تغذیه و نوشیدنی با مزاج سودا و مزاج بلغمی یعنی سرد و خشک و سرد و تر ، خیلی زیاد مصرف شود غلبه خلط سودا و بلغم فعالتر میگر?