افسردگی زایمان - شفاسنتر

افسردگی بعد از زایمان و راهکارها بر مبنای طب سنتی

@TEBIRANII *
♦ #افسردگی_پس_از_زایمان

⇦✨از #سردی است و درمان آن ↯

?مصرف گرمی‌ها
?خرما روزی ۳ الی۴عدد
?مصرف کاچی چهل روز
?استشمام عطر‌های گرم طبیعی

❗️این اتفاق معمولا در #سزارین می‌افتد❗️

? #کانال‌نسخ‌استادخیراندیش

@TEBIRANII *