افسردگی زایمان - شفاسنتر

افسردگی بعد از زایمان و راهکارها بر مبنای طب سنتی

@TEBIRANII *
♦ #افسردگی_پس_از_زایمان

⇦✨از #سردی است و درمان آن ↯

?مصرف گرمی‌ها
?خرما روزی ۳ الی۴عدد
?مصرف کاچی چهل روز
?استشمام عطر‌های گرم طبیعی

❗️این اتفاق معمولا در #سزارین می‌افتد❗️

? #کانال‌نسخ‌استادخیراندیش

@TEBIRANII *

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن