اکسیژن خون - شفاسنتر

خوابیدن و پتو کشیدن در خواب و مضراتش

⛔⛔⛔???هرگز هنگام خواب، پتو را روی سر و صورت خود نکشید !❌

با این کار میزان تجمع دی اکسید کربن افزایش یافته و اکسیژن خون کم میشود و باعث آسیب های مغزی میشود.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن