بدن یخ کرده - شفاسنتر

بدن و اندام یخ و سرد و راهکارها بر مبنای طب سنتی

عامل یخ کردن بدن بالاخص در نیمه پایین تنه یعنی غلبه خلط بلغم و سودا و کاهش شدید خلط صقرا در انتهای بدن ؟؟

و  برای رفع یخ کردگی بسیاربالای بدن بایستی تغذیه گرم و خشک و یا گرم و تر میل شود

و از تغدیه سرد و خشک و سرد و تر پرهیز شود

و کف پا ها تا پاشنه و نوک انگشتان تا قوزک و زانوها و هم چنین دستها تا ۲۰ دقیقه مالش با روغن زیتون بکر یا ر?